Lin Jhe-Wei & Tang Jui-Feng — Floating Boat Hydroponics

Lin Jhe-Wei & Tang Jui-Feng — Floating Boat Hydroponics — 台北 台灣

Kuo Jhih-Yu, Chen Yi-Jung, Kuo Ya-Chun, Lai Yu-Qi — Rewild

Kuo Jhih-Yu, Chen Yi-Jung, Kuo Ya-Chun, Lai Yu-Qi — Rewild — 台北 台灣

Wan Xiang-Xin — Under 1.0

Wan Xiang-Xin — Under 1.0 — 台北 台灣

Seed Design

Seed Design — 台北 台灣

InFormat Design

InFormat Design — 台北 台灣

IMO Creations

IMO Creations — 台北 台灣

Taiwan Dot Deisgn

Taiwan Dot Deisgn — 台北 台灣

Studio 411

Studio 411 — 台北 台灣

Tigerissue(虎稿)— Hsueh Wei-Cheng

Tigerissue(虎稿)— Hsueh Wei-Cheng — 台北 台灣

Grass Jelly Studio

Grass Jelly Studio — 台北 台灣

Kawato Design

Kawato Design — 台北 台灣

Plan b Consultancy

Plan b Consultancy — 台北 台灣