Spiritz — Stay

Spiritz — Stay(3:21)

Front Pictures — Jamala: 'In My Shoes'

Front Pictures — Jamala: 'In My Shoes'(3:35)

Anastacia Sholik — Fashion Collage

Anastacia Sholik — Fashion Collage(0:50)

Mykola Dosenko — Analogue Ski Resort

Mykola Dosenko — Analogue Ski Resort(0:40)